Праекты

Некаторыя праекты і кейсы.
Старонку абнаўляю зрэдзьчас, але можна паглядзець яшчэ мой профіль на біхэнсе.